ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CITCOMS LIVE

:

ข้อความประกาศ :รายการทั้งหมดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิดเมนูเปิด

ใช้รายการนี้เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น การปรับปรุงสถานะ และข่าวสารอื่นๆ ของทีม
ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
  
  
  
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองรายการ "ข้อความประกาศ" นี้