ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CITCOMS LIVE

:

งาน :งานทั้งหมดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิดเมนูเปิด

ใช้รายการงานเพื่อติดตามงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์
ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)
  
  
  
  
  
  
  
  
งานที่ต้องทำก่อน
  
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองรายการ "งาน" นี้