ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CITCOMS LIVE

:

การอภิปรายของทีม :เรื่องใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิดเมนูเปิด

ใช้รายการอภิปรายกลุ่มเพื่อเก็บการอภิปรายในลักษณะกลุ่มข่าวที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับทีมของคุณ
  
  
  
  
ไม่มีรายการที่จะแสดงในมุมมองนี้ของกระดานอภิปราย "การอภิปรายของทีม"