ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CITCOMS LIVE

:

Reusable Content :แสดงตัวอย่างเนื้อหาใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิดเมนูเปิด

Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.
  
  
  
  
ข้อคิดเห็น
ข้อความที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
HTML ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้
ยุบ ประเภทเนื้อหา : None ‎(3)
คำอ้างอิง
  
ใช่ใช่
"ใบเสนอราคาตัวอย่าง"
ชื่อผู้เขียน
  
ใช่ใช่
โดย สุทธา ชาญเชิงค้า
ลิขสิทธิ์
  
ใช่ใช่
ลิขสิทธิ์© 2009 Contoso Corporation - สงวนลิขสิทธิ์