ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
  
  
  
  
  
โฟลเดอร์: 22 ตุ.ค. 57 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
  
22/10/2557 2:20ไม่มีข้อมูลที่แสดงThanawat Punkhetnakorn
โฟลเดอร์: 23-24  พ.ค.2554 ประชุมยุทธศาสตร์
  
10/6/2554 11:43ไม่มีข้อมูลที่แสดงsorapong sukkasem
โฟลเดอร์: แบบใบลา
  
6/11/2556 10:04ไม่มีข้อมูลที่แสดงChirawatt Thongkham
โฟลเดอร์: ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู้ KM 29 มีนาคม 2555
  
29/3/2555 13:41ไม่มีข้อมูลที่แสดงsorapong sukkasem
โฟลเดอร์: แผนการดำเนินงานประจำปี 2558
  
22/10/2557 2:14ไม่มีข้อมูลที่แสดงThanawat Punkhetnakorn
โฟลเดอร์: รายงานการเงินปี 2557
  
31/10/2557 11:04ไม่มีข้อมูลที่แสดงnatasa suksabay
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM.pdf
  
175 KB 30/6/2554 11:51sharepoint_user
แบบฟอร์ม รายงานการติดตามผลหลังการอบรม 3 เดือน.doc
  
49 KB 7/4/2558 14:47ไม่มีข้อมูลที่แสดงChirawatt Thongkham
แบบฟอร์มบันทืกรายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน (ใหม่).doc
  
45 KB 7/4/2558 14:47ไม่มีข้อมูลที่แสดงChirawatt Thongkham
ประกาศเรื่องนโยบายด้านการจัดการความรู้ ประจำปี 2554.pdf
  
168 KB 11/4/2554 9:33ไม่มีข้อมูลที่แสดงsorapong sukkasem
ประชุม citcoms ,มิย.572.docx
  
32 KB 25/6/2557 15:21ไม่มีข้อมูลที่แสดงSuvimon Tanapollerd
รายงานผลการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น.docx
  
23 KB 25/6/2557 9:45ไม่มีข้อมูลที่แสดงsorapong sukkasem