ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

CITCOMS LIVE

:

แอสเซทของไซต์ :เอกสารทั้งหมดใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิดเมนูเปิด

ใช้ไลบรารีนี้ในการเก็บแฟ้มที่รวมอยู่ในเพจต่างๆ ภายในไซต์นี้ เช่น รูปต่างๆ บนเพจ Wiki เป็นต้น
  
  
  
  
โฟลเดอร์: SitePages
  
9/3/2554 15:36NU\spcontent