ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การกระทำในไซต์ใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิด นำทางขึ้น
เข้าสู่ระบบ

CITCOMS LIVE

:

เนื้อหาทั้งหมดของไซต์

แสดงไซต์ รายการ และไลบรารีทั้งหมดในไซต์นี้
มุมมอง: 
      รายการ ปรับเปลี่ยนครั้งล่าสุด

  ไลบรารีเอกสาร

Site Collection Documents Site Collection Documents  This system library was created by the Publishing Resources feature to store documents that are used throughout the site collection.  0 7 ปีที่แล้ว
Site Customized Reports Site Customized Reports  This Document library has the templates to create Web Analytics custom reports for this site  0 7 ปีที่แล้ว
การจัดการความรู้ KM การจัดการความรู้ KM    1674 7 เดือนที่แล้ว
การจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2558 การจัดการความรู้ปีงบประมาณ 2558    0 3 ปีที่แล้ว
การประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา  490 13 เดือนที่แล้ว
คณะกรรมการ 5 ส คณะกรรมการ 5 ส    1 3 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง    0 3 ปีที่แล้ว
คู่มือ คู่มือ    15 4 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  35 11 เดือนที่แล้ว
ปี 2558 ปี 2558    0 3 ปีที่แล้ว
เพจไซต์ เพจไซต์  ใช้ไลบรารีนี้ในการสร้างและเก็บเพจต่างๆ บนไซต์นี้  8 2 ปีที่แล้ว
แม่แบบฟอร์ม แม่แบบฟอร์ม  ไลบรารีนี้มีแม่แบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติโดยผู้ดูแลซึ่งถูกเปิดใช้งานไปยังไซต์คอลเลกชันนี้  0 7 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม รายงานการประชุม    9 5 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฯ    23 2 ปีที่แล้ว
รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รายงานการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  เอกสารรายงานการเข้าอบรม สัมมนาวิชาการ  ศึกษาดูงาน ฯลฯ  92 2 ปีที่แล้ว
รายงานแบบกำหนดเอง รายงานแบบกำหนดเอง  ไลบรารีเอกสารนี้มีแม่แบบในการสร้างรายงานแบบกำหนดเองของ Web Analytics สำหรับไซต์คอลเลกชันนี้  0 7 ปีที่แล้ว
รายงานผลการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงาน    32 2 ปีที่แล้ว
สรุปประชุมหัวหน้างาน CITCOMS สรุปประชุมหัวหน้างาน CITCOMS    27 3 ปีที่แล้ว
เอกสารที่ใช้ร่วมกัน เอกสารที่ใช้ร่วมกัน  ใช้เอกสารร่วมกับทีมด้วยการเพิ่มเอกสารลงในไลบรารีเอกสารนี้  64 2 ปีที่แล้ว
แอสเซทของไซต์ แอสเซทของไซต์  ใช้ไลบรารีนี้ในการเก็บแฟ้มที่รวมอยู่ในเพจต่างๆ ภายในไซต์นี้ เช่น รูปต่างๆ บนเพจ Wiki เป็นต้น  6 3 ปีที่แล้ว

  ไลบรารีรูปภาพ

ไม่มีไลบรารีรูปภาพ

  รายการ

Content and Structure Reports Content and Structure Reports  Use the reports list to customize the queries that appear in the Content and Structure Tool views  7 7 ปีที่แล้ว
Reusable Content Reusable Content  Items in this list contain HTML or text content which can be inserted into web pages. If an item has automatic update selected, the content will be inserted into web pages as a read-only reference, and the content will update if the item is changed. If the item does not have automatic update selected, the content will be inserted as a copy in the web page, and the content will not update if the item is changed.  3 7 ปีที่แล้ว
Workflow Tasks Workflow Tasks  This system library was created by the Publishing feature to store workflow tasks that are created in this site.  0 7 ปีที่แล้ว
การเชื่อมโยง การเชื่อมโยง  ใช้รายการการเชื่อมโยงเพื่อค้นหาการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่สมาชิกของทีมของคุณอาจจะพบว่าน่าสนใจหรือมีประโยชน์  0 7 ปีที่แล้ว
ข้อความประกาศ ข้อความประกาศ  ใช้รายการนี้เพื่อติดตามเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น การปรับปรุงสถานะ และข่าวสารอื่นๆ ของทีม  0 5 ปีที่แล้ว
งาน งาน  ใช้รายการงานเพื่อติดตามงานที่คุณหรือทีมของคุณต้องทำให้เสร็จสมบูรณ์  0 7 ปีที่แล้ว
ปฏิทิน ปฏิทิน  ใช้รายการปฏิทินเพื่อให้ได้รับแจ้งอยู่เสมอเกี่ยวกับการประชุม วันครบกำหนด และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น  109 3 ปีที่แล้ว

  กระดานอภิปราย

การอภิปรายของทีม การอภิปรายของทีม  ใช้รายการอภิปรายกลุ่มเพื่อเก็บการอภิปรายในลักษณะกลุ่มข่าวที่มีหัวข้อเกี่ยวข้องกับทีมของคุณ  0 7 ปีที่แล้ว

  แบบสำรวจ

แบบสอบถามการอบร sharepoint เพื่อจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน แบบสอบถามการอบร sharepoint เพื่อจัดเก็บเอกสารในสำนักงาน    1 6 ปีที่แล้ว

  ไซต์และพื้นที่ทำงาน

ไซต์ SharePoint CITCOMS BLOG  4 ปีที่แล้ว
ไซต์ SharePoint Knowledge  7 ปีที่แล้ว
ไซต์ SharePoint Network  งานบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 9 เดือนที่แล้ว
ไซต์ SharePoint wiki  7 ปีที่แล้ว
ไซต์ SharePoint งานที่ปรึกษาและบริการ  16 เดือนที่แล้ว
ไซต์ SharePoint งานธุรการ  3 ปีที่แล้ว
ไซต์ SharePoint งานธุรการ  6 ปีที่แล้ว
ไซต์ SharePoint งานระบบสารสนเทศ  3 ปีที่แล้ว
หนึ่งพื้นที่ทำงานการประชุม ประชุมกรรมการ KM  6 ปีที่แล้ว
หนึ่งพื้นที่ทำงานการประชุม ประชุมผู้ประสานงานวิจัยสถาบัน  7 ปีที่แล้ว
ไซต์ SharePoint เอกสารรายงานการอบรมสัมมนา  เอกสารรายงานการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ฯลฯ 6 ปีที่แล้ว

  ถังรีไซเคิล

ถังรีไซเคิล ถังรีไซเคิล  ใช้เพจนี้เพื่อคืนค่ารายการที่คุณได้ลบออกจากไซต์นี้ หรือเพื่อล้างรายการที่ถูกลบ 0