ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บล็อก

:

ประเภท :ทุกประเภทใช้ SHIFT+ENTER เพื่อเปิดเมนู (หน้าต่างใหม่)เมนูเปิดเมนูเปิด

ใช้รายการประเภทเพื่อกำหนดประเภทที่พร้อมใช้งานสำหรับข้อความติดประกาศ
  
แก้ไข