ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
CITCOMS LIVE > Network > บล็อก > ข้อความติดประกาศ > การอนุญาติให้ user เข้าถึง SharePoint แบบ Anonymous ได้
สิงหาคม 21
การอนุญาติให้ user เข้าถึง SharePoint แบบ Anonymous ได้

โดย Default แล้ว​แต่ละเว็บไซต์ จะไม่อนุญาติให้มีการเข้้าถึงแบบ Anonymous เราต้อง Set เอง โดยมี 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ทำที่ SharePoint Central Administrator

1. ที่ SharePoint Central Administrator > ภายใต้กลุ่ม Application Management  > เลือก the Manage web applications

2. เลือก Site ที่ต้องการ >>Authentication Providers

Anonymous-Access-1.jpg

3. ในหน้าต่าง Authentication Providers >> คลิก Default zone

Anonymous-Access-2.jpg

4. ในหน้าต่าง Edit Authentication >> เลือก  Enable anonymous access >> คลิก Save


Anonymous-Access-3.jpg
5. กลับไปที่ Web Application Management >> คลิก  Anonymous Policy
Anonymous-Access-4.jpg

6. ในหน้าต่าง Anonymous Access Restrictions เลือก Zone และ กำหนด Permissions เป็น  None – No policy >>คลิก Save

Anonymous-Access-5.jpg

ส่วนที่ 2 ทำที่หน้า Sharepoint Site ของเราเอง

1. เข้าสู่ Sharepoint Site >>ไปที่ HOME >> คลิก the Site Actions >เลือก Site permissions

2. ภายใต้ แท็บเครื่องมือ Permission Tools  >> คลิก Anonymous Access

 

Anonymous-Access-7.jpg

3. ในหน้าต่าง Anonymous Access >>คลิกเลือก permissions เป็น Entire Web site >>คลิก OK

Anonymous-Access-8.jpg

อ้างอิงจาก :http://www.topsharepoint.com/enable-anonymous-access-in-sharepoint-2010

ข้อคิดเห็น

ยังไม่มีข้อคิดเห็นสำหรับข้อความติดประกาศนี้