ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
CITCOMS LIVE > Network > บล็อก > ข้อความติดประกาศ > ทัศนคติขององค์กรชั้นนำระดับโลก ปี 2012
มกราคม 15
ทัศนคติขององค์กรชั้นนำระดับโลก ปี 2012

 

1. Facebook -องค์กรที่จะต้องแข่งขันกับตัวเองให้งานออกมาดีที่สุด ขณะที่ทัศนคติขององค์กรคือ ทำให้โลกเปิดกว้างขึ้นและติดต่อสื่อสารกันได้​

 

2. McKinsey & Company – สถานที่ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในการทำงาน ทัศนคติองค์กรคือ ปัญหามีไว้แก้ไข ลูกค้าที่ดีส่งผลต่อไปยังสังคมโลก

3. Riverbed Technology – การทำงานกับคนมีความสามารถและทีมเวิร์คจะช่วยให้องค์กรเติบโต
4. Bain & Company – บริษัทที่ดีเยี่ยมกับผู้คนแสนวิเศษ เป็นบริษัทที่สร้างวัฒนธรรมแบบติดดินที่แสนพิเศษ
5. M. D. Anderson Cancer Center – สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน มีโปรแกรมให้คำปรึกษาที่ดีที่สุดเพื่อการพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ
6. Google – Google – ใส่ใจพนักงานทุกคนบริษัทที่ให้ผลตอบแทนโบนัสงามๆกับความสมดุลในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
7. Edelman – ผู้คนที่นี้ฉลาด มีความสามารถ มีเสน่ห์ ช่างคิดและทำงานกันอย่างเต็มที่ พนักงานสามารถสรางทางเดินชีวิตการทำงานของตนเองและเดินไปสู่จุดมุ่งหมายได้
8. National Instruments – ทำงานอย่างจริงจังเพื่อให้ได้ผลงานชิ้นโบแดงสำหรับคนทั่วไป และพนักงานต้องมาก่อนเสมอ วัฒนธรรมในองค์กรเรียบง่าย มีการจัดการงานและพนักงานที่ดีเยี่ยม
9. In-N-Out Burger – บริษัทที่มีความภาคภูมิใจนักตัวพนักงานและผลิตภัณฑ์องค์กร ​สิ่งแรกที่คำนึงถึงคือจัดหางานที่ดีและการเติบโตให้พนักงาน
10. Boston Consulting Group – บริษัทที่พนักงานจะสามารถหปรับทัศนคติตัวเองให้เป็นไปในทางที่ดี​

ข้อคิดเห็น

ยังไม่มีข้อคิดเห็นสำหรับข้อความติดประกาศนี้