ข้ามคำสั่ง Ribbon
ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
CITCOMS LIVE > Network > บล็อก > ข้อความติดประกาศ > เก้า แห่งความสำเร็จ
กันยายน 19
เก้า แห่งความสำเร็จ

เขียนเมื่อ : 1 กันยายน 2551

ผมได้เริ่มต้นเข้าทำงานที่ CITCOMS เมื่อสมัยยังเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 1 ที่กองแผนงาน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2541 ซึ่งเมื่อตอนนั้นผมยังจำได้ดีว่า กว่าที่จะมี CITCOMS อย่างในวันนี้ ที่นี่มีวิวัฒนาการ และมีความเป็นมาอย่างไรบ้าง และ CITCOMS ในความรู้สึกของผม ก็เปรียบเสมือนโรงเรียน ที่คอยถ่ายทอดความรู้ให้กับผมเรื่อยมา ซึ่งทำให้มีผมอย่างในวันนี้ได้ ผมอยากบอกว่า "ผมมีความภูมิใจกับการที่ได้ทำงานในองค์กรแห่งนี้"

ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่าๆ ที่เข้ามาทำงานเป็นนิสิตฝึกงาน ทำให้ผมมีความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นอย่างดี และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ แล้วในวันที่ 1 สิงหาคม 2545 ผมได้เข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่ CITCOMS อีกครั้ง และรับผิดชอบงานในด้านการพัฒนาเว็บไซต์ ซึ่งเมื่อก้าวสู่ชีวิตของวัยทำงานเต็มตัวแล้ว ผมก็ได้ทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถที่มี และใช้เวลาทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลงานออกมาดี และเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเมื่อวันเวลาผ่านไป 2 ปี ทำให้สิ่งที่ผมคาดหวัง ว่าควรจะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยได้แล้ว เพราะผลงานที่เคยทำไว้นั้นมีมากมาย และได้รับการประเมินการทำงานดีมาก มาโดยตลอด ซึ่งเมื่อสิ่งที่คาดหวัง ไม่เป็นไปอย่างที่คิด จึงทำให้ เกิดความท้อแท้ในการทำงาน และคิดที่จะเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่.... และแล้วความคิดนั้นก็เปลี่ยนไป เพราะจากที่ได้ใช้เวลาทบทวนอยู่นาน ผมก็ได้บอกตัวเองว่า "ทำสิ่งใด แล้วไม่ต้องหวังผลที่จะเกิดขึ้น" จากเป้าหมายที่คิดว่า การเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ถือเป็นเป้าหมายหลัก จึงได้เปลี่ยนมาเป็น การศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้สำเร็จ และตั้งใจทำงานให้เต็มที่ และหากท้อแท้ในการทำงาน ต้องไม่ท้อถอย และเมื่อผมได้ทำเช่นนี้ ผ่านมาเป็นระยะเวลา 2 ปี สิ่งดีๆ มากมายก็เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน สิ่งแรก ผมเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใน 2 ปี ตามเวลาที่กำหนด และหลังจากนั้นไม่นาน สิ่งที่สอง ผมได้ตัดสินใจแต่งงาน และตั้งใจจะทำงานที่ CITCOMS ต่อไป สิ่งที่สาม จากการทำงานโดยไม่หวังสิ่งใด ทำให้ผมได้รับการยอมรับในการทำงาน โดยได้เป็น พนักงานดีเด่น ของ CITCOMS ในปี 2549 สิ่งที่ห้า ทาง CITCOMS ได้ให้รางวัลโดยการพาไปดูงานที่ประเทสสิงค์โปร และหลังจากนั้นไม่นาน สิ่งที่หก เว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวร และ CITCOMS ที่ผมส่งเข้าประกวด "ในการประกวด Thai Webmaster Association Award 2005" ผลปรากฏว่าเข้ารอบ 10 อันดับเว็บไซต์ประเภทรางวัลออกแบบยอดเยี่ยม ระดับองค์กร ทั้ง 2 เว็บไซต์ และเว็บไซต์มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับรางวัลชนะเลิศ "เว็บเพื่อการบริการดีเด่น จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (Thai Webmaster Association) ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตการทำงานด้านการพัฒนาเว็บไซต์เป็นอย่างยิ่ง และผลจากการที่ผมได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยที่ไม่เคยความหวังมาก่อน สิ่งที่แจ็ด ทาง CITCOMS ได้ให้รางวัลโดยการ พาไปดูงานที่ประเทศฮ่องกง สิ่งที่แปด จากผลงานที่ผมได้รับการยอมรับทำให้ผม ได้ลงหนังสือ "เชิดชูเกียรติผู้ที่ได้รับรางวัล ระดับชาติ และนานาชาติ ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2549" จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง ที่ผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเช่นกัน สิ่งที่เก้า ผมได้รับบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ และในวันนี้ ในอีกบทบาทของการทำงาน ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านวิชาการ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อน ว่าจะได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานในหน้าที่นี้ และผมเชื่อมั่นว่า ความตั้งใจจริง ในการทำงาน จะนำพาเราให้ประสบกับความสำเร็จในชีวิตได้

และทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ ผมเพียงอยากจะบอกว่า "ผมไม่ได้เก่งกว่าใครๆ ผมไม่ได้ขยันกว่าใครๆ ผมไม่ได้มีความคาดหวัง หรือท้อแท้ในการทำงาน มากหรือน้อยกว่าใครๆ" แต่ มีเพียงหนึ่งสิ่งที่ผมอาจจะมีความแตกต่าง ก็คือ การเปลี่ยนมุมมองของการทำงาน ผมเชื่อว่า "แค่เราเปลี่ยนความคิด ชีวิตก็เปลี่ยนแล้ว" ซึ่งสิ่งดีๆที่ผมได้กล่าวมานี้ ล้วนเริ่มต้มมาจากจุดๆ นี้ จึงเป็นที่มาของคำว่า "เก้า แห่งความสำเร็จ" ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน

ข้อคิดเห็น

ยังไม่มีข้อคิดเห็นสำหรับข้อความติดประกาศนี้